Ukazka scenara ktora vytvorila umela inteligencia scifi s mesiaca.

Názov: Zlatá banička na Mesiaci

 1. Úvod
 • Ukážka letu k Mesiacu a pristátie na jeho severe
 • Príchod posádky na mesiac a presun do základne
 1. Zistenie o existencii zlata na severe mesiaca
 • Vedecký tím objaví anomáliu v zemskom podnebí a odhalí možnosť existencie zlata
 • Rozhodnutie sa preskúmať tento nový nález a nájsť zdroj
 1. Cesta k zlatému dolu
 • Nebezpečná cesta západnými úbočiami hôr na severovýchod
 • Početné prekážky vrátane výbuchov a zrážok meteoritov
 • Preskúmanie mnohých možností, ako sa dostať k bani
 1. Nájdenie bane a ťažba zlata
 • Využitie vyspelých technológií a strojov na ťažbu zlata
 • Boj proti nebezpečenstvám bane a ochrana posádky
 • Objavenie tajomstva zdroja zlata a jeho podrobné preskúmanie
 1. Konfrontácia s konkurenciou
 • Konkurenčná spoločnosť sa dozvie o objave a vysielajú svoju posádku na Mesiac
 • Súboj o zdroj zlata medzi konkurenčnými tímami a preskúmanie ich možností
 1. Návrat na Zem s bohatstvom
 • Získanie veľkého množstva zlata a ukončenie expedície
 • Úspešný návrat na Zem s novými výskummi a bohatstvom
 1. Epilóg
 • Ukážka využitia zlata na Zemi a výskum jeho možností v budúcnosti na Mesiaci